MAP A

In tegenstelling tot de andere trainingen is deze training specifiek gericht op de Meervoudige Apporteer Proeven (MAP). Dit zijn niet gestandaardiseerde apporteerproeven op MAP B- en MAP A-niveau die als doel hebben het werken na het schot onder meer jachtpraktijk gerelateerde situaties in wedstrijdverband te meten.

U kunt deelnemen aan deze training als u hond in het bezit is van minimaal één SJP A-diploma maar bij voorkeur twee SJP-A diploma’s.

Aangezien het niet gestandaardiseerde proeven zijn betekent dit iets voor wat betreft de manier van trainen voor dergelijke proeven want je in principe niet wat je te wachten staat. De proeven zijn afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden en aangezien het meer jachtpraktijk gerichte situaties zijn kun je van alles tegenkomen zo ook op een MAP.

Deze training bestaat uit 15 maandagavonden (à € 12,50 per les) die in de periode van april tot eind augustus worden gegeven. De data worden bekend gemaakt bij de bevestiging van deelname.

De training is gericht op:

  • Meervoudige markeerapporten
  • Meervoudig verloren apporten
  • Omgaan met verleidingen en natuurlijke barrieres in het veld
  • het stimuleren van het probleemoplossend vermogen van de hond en de voorjager

Uiteraard wordt er getraind op verschillende terreinen en velden maar ook combinaties van werken iop het land en in het water.