MAP A Training

– STOP AANNAME NIEUWE CURSISTEN VOOR ALLE TRAININGEN PER 1 JUNI 2022 –

In tegenstelling tot de andere trainingen is deze training specifiek gericht op de Meervoudige Apporteer Proeven (MAP). Dit zijn een achttal niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau die als doel hebben het werken na het schot onder meer jachtpraktijk gerelateerde situaties in wedstrijdverband te meten.

Aangezien het niet gestandaardiseerde proeven zijn betekent dit iets voor wat betreft de manier van trainen voor dergelijke proeven want je in principe niet wat je te wachten staat. De proeven zijn afhankelijk van het terrein en de weersomstandigheden en aangezien het meer jachtpraktijk gerichte situaties zijn kun je van alles tegenkomen zo ook op een MAP.

De training is gericht op:

  • Meervoudige markeerapporten
  • Meervoudig verloren apporten
  • Omgaan met verleidingen en natuurlijke barrieres in het veld
  • het stimuleren van het probleemoplossend vermogen van de hond en de voorjager

Uiteraard wordt er getraind op verschillende terreinen en velden maar ook combinaties van werken iop het land en in het water.